Chuyên: Cung cấp sỉ & lẻ, thi công lắp đặt các công trình về Đá Hoa Cương Uy Tín - Chất Lượng - Bảo hành 12 tháng.

ĐÁ HOA CƯƠNG ( ĐÁ GRANITE)

1.750.000 đ/mét1.950.000 đ/mét
1.150.000 đ/mét1.350.000 đ/mét
1.200.000 đ/mét1.400.000 đ/mét
800.000 đ/mét950.000 đ/mét
1.300.000 đ/mét1.500.000 đ/mét
750.000 đ/mét850.000 đ/mét
1.200.000 đ/mét1.450.000 đ/mét
1.200.000 đ/mét1.400.000 đ/mét
1.400.000 đ/mét1.600.000 đ/mét
1.200.000 đ/mét1.350.000 đ/mét
1.600.000 đ/mét1.800.000 đ/mét
1.800.000 đ/mét2.000.000 đ/mét
1.500.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
1.500.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
650.000 đ/mét850.000 đ/mét
550.000 đ/mét950.000 đ/mét
1.300.000 đ/mét1.500.000 đ/mét
1.000.000 đ/mét1.200.000 đ/mét
1.050.000 đ/mét1.250.000 đ/mét
1.600.000 đ/mét1.800.000 đ/mét
1.300.000 đ/mét1.500.000 đ/mét
500.000 đ/mét700.000 đ/mét
650.000 đ/mét850.000 đ/mét
1.000.000 đ/mét1.200.000 đ/mét
550.000 đ/mét850.000 đ/mét
500.000 đ/mét770.000 đ/mét
700.000 đ/mét900.000 đ/mét
1.500.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
2.100.000 đ/mét2.300.000 đ/mét
850.000 đ/mét1.400.000 đ/mét
1.800.000 đ/mét2.000.000 đ/mét
550.000 đ/mét650.000 đ/mét
950.000 đ/mét1.050.000 đ/mét
750.000 đ/mét850.000 đ/mét
1.500.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
1.200.000 đ/mét1.350.000 đ/mét
1.500.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
1.700.000 đ/mét1.900.000 đ/mét
1.500.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
1.900.000 đ/mét2.100.000 đ/mét
1.100.000 đ/mét1.300.000 đ/mét
1.150.000 đ/mét1.300.000 đ/mét
600.000 đ/mét800.000 đ/mét

ĐÁ CẨM THẠCH ( ĐÁ MARBLE)

1.150.000 đ/mét1.300.000 đ/mét
1.250.000 đ/mét1.400.000 đ/mét
700.000 đ/mét850.000 đ/mét
850.000 đ/mét1.200.000 đ/mét
1.050.000 đ/mét1.250.000 đ/mét
1.900.000 đ/mét2.100.000 đ/mét
1.050.000 đ/mét1.250.000 đ/mét
1.800.000 đ/mét1.950.000 đ/mét
1.700.000 đ/mét1.900.000 đ/mét
1.800.000 đ/mét2.000.000 đ/mét
1.700.000 đ/mét1.850.000 đ/mét
1.550.000 đ/mét1.700.000 đ/mét
1.650.000 đ/mét1.800.000 đ/mét
1.350.000 đ/mét1.500.000 đ/mét
1.750.000 đ/mét1.850.000 đ/mét
1.450.000 đ/mét1.600.000 đ/mét
2.500.000 đ/mét2.800.000 đ/mét
2.000.000 đ/mét2.200.000 đ/mét

CÁC MẪU CẦU THANG ĐẸP

Mẫu Cầu Thang Số 01

Mẫu Cầu Thang Số 02

Mẫu Cầu Thang Số 03

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI