CÁC MẪU ĐÁ MÀU TRẮNG

Kích vào sản phẩm để xem hình ảnh thi công thực tế.

2.050.000 đ/m²
2.500.000 đ/m²2.800.000 đ/m²
2.500.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
720.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
850.000 đ/m²

CÁC MẪU ĐÁ MÀU VÀNG

1.950.000 đ/m²
1.650.000 đ/m²
900.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.500.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.500.000 đ/m²

CÁC MẪU ĐÁ MÀU ĐEN

1.800.000 đ/m²
950.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.250.000 đ/m²
860.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²

ĐÁ GRANITE

1.800.000 đ/m²
1.950.000 đ/m²
1.650.000 đ/m²
2.050.000 đ/m²
2.500.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²1.500.000 đ/m²
1.500.000 đ/m²
950.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.200.000 đ/m²1.450.000 đ/m²
1.150.000 đ/m²1.300.000 đ/m²
860.000 đ/m²
1.500.000 đ/m²
1.400.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
1.500.000 đ/m²1.700.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²1.800.000 đ/m²
1.400.000 đ/m²1.600.000 đ/m²
Hết hàng
750.000 đ/m²
1.700.000 đ/m²1.900.000 đ/m²
720.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
500.000 đ/m²
850.000 đ/m²
1.200.000 đ/m²1.400.000 đ/m²
650.000 đ/m²850.000 đ/m²
1.050.000 đ/m²1.250.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²

ĐÁ MARBLE

1.250.000 đ/m²
1.050.000 đ/m²1.250.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.250.000 đ/m²
1.700.000 đ/m²1.900.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²2.000.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.650.000 đ/m²1.800.000 đ/m²
1.350.000 đ/m²1.500.000 đ/m²
1.750.000 đ/m²1.850.000 đ/m²
1.450.000 đ/m²1.600.000 đ/m²
2.000.000 đ/m²2.200.000 đ/m²
2.500.000 đ/m²2.800.000 đ/m²
900.000 đ/m²

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

CÁC MẪU CÔNG TRÌNH ĐẸP