Giá thi công từ:
3,000,0003,600,000 đ/m²

Hạng Mục ĐVT Đơn Giá (Vnđ)
Lát cầu thang 3,000,000
Bàn Bếp Rộng <700mm md 3,450,000
Ốp Tường,Lát Sàn, Bậc Cấp 3,600,000
✅Xuất Xứ Châu Âu
✅ Nguồn Gốc Đá Marble (Cẩm Thạch) tự nhiên
✅ Độ dày đá 18±2mm
✅ Kích thước tối đa 2.8m x 1.8m

Album Ảnh Mặt Tiền, Cột

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Album Ảnh Cầu Thang, Tam Cấp, Lát Sàn

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Album Bếp, Lavabo

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Album Ảnh Thang Máy

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Hotline : 088 99 77 025