2.800.000 

BẢNG GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN:

Hạng Mục ĐVT Đơn Giá (Vnđ)
Lát cầu thang, Bậc cấp... 2,800,000
Bàn Bếp, Lavabo... md 3,100,000
Ốp Tường, Mặt Tiền Thỏa thuận
Xuất Xứ Châu Âu
Nguồn Gốc Đá Marble (Cẩm Thạch) tự nhiên
Độ dày đá 18±2mm
Kích thước tối đa 2.8m x 1.8m

Album Ảnh Mặt Tiền, Cột

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Album Ảnh Cầu Thang, Tam Cấp, Lát Sàn

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Album Bếp, Lavabo

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Album Ảnh Thang Máy

trắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carraratrắng vân mây trắng carrara

Hotline : 0799 116 642