1.200.000 đ/m²

BẢNG GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN:

Hạng Mục ĐVT Đơn Giá (Vnđ)
Đá dài < 1.7m
Lát cầu thang, Bậc cấp… 1,200,000
Bàn Bếp, Lavabo… md 1,200,000
Ốp tường, mặt tiền, cột… 1,400,000
Đá dài > 1.7m
Lát cầu thang, Bậc cấp… 1,400,000
Bàn Bếp, Lavabo… md 1,400,000
Ốp tường, mặt tiền, cột… 1,600,000
Xuất Xứ Ấn Độ
Nguồn Gốc Đá Tự Nhiên

Album Ảnh Mặt Tiền, Cột

ốp cột đá đỏ ấn độốp cột đá đỏ ấn độốp bồn bông đá đỏ ấn độ

Album Ảnh Cầu Thang, Tam Cấp, Lát Sàn

đỏ ấn độ lót cầu thang trải thảmsảnh bậc cấp đá đỏ ấn độcầu thang đá đỏ ấn độcầu thang trải thảm đá đỏ ấn độcầu thang đá đỏ ấn độcầu thang đá đỏ ruby ấn độtam cấp đá đỏ ruby ấn độsảnh mặt tiền đá đỏ ruby ấn độsảnh đá đỏ ấn độtam cấp đá đỏ ruby ấn độ

Album Bếp, Lavabo

bàn bếp đá đỏ ruby ấn độ

Hotline : 0799 116 642