Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương Trắng Patagonia

2.350.000 đ/m²

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương Trắng Galaxy

2.050.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương Trắng Azul

1.850.000 đ/m²

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương Trắng Alaska

1.850.000 đ/m²

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương Thunder White

1.800.000 đ/m²

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương River White

1.700.000 đ/m²
1.100.000 đ/m²

Đá granite màu Trắng

Đá Hoa Cương Trắng Mắt Rồng

750.000 đ/m²
650.000 đ/m²
550.000 đ/m²

Hotline : 0799 116 642