Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đá granite màu Đỏ

Đá Hoa Cương Đỏ Vân Gỗ

1.800.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²

Đá granite màu Đỏ

Đá Hoa Cương Đỏ Sa Mạc

1.400.000 đ/m²
1.200.000 đ/m²

Đá granite màu Đỏ

Đá Hoa Cương Đỏ Mắt Cáo

990.000 đ/m²

Đá granite màu Đỏ

Đá Hoa Cương Đỏ Bình Định

950.000 đ/m²

Hotline : 0799 116 642