2.500.000 

BẢNG GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN:

Hạng Mục ĐVT Đơn Giá (Vnđ)
Lát cầu thang, Bậc cấp... 2,500,000
Bàn Bếp, Lavabo... md 2,800,000
Ốp Tường, Mặt Tiền Thỏa thuận
Xuất Xứ Châu Âu
Nguồn Gốc Đá Nhân tạo
Độ dày đá 18mm
Kích thước tối đa 3.0m x 1.5m

Album Ảnh Mặt Tiền, Cột

trắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vân

Album Ảnh Cầu Thang, Tam Cấp, Lát Sàn

trắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vân

Album Bếp, Lavabo

trắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vân

Album Ảnh Thang Máy

trắng sứ vân

Hotline : 0799 116 642