Giá thi công từ:
2,600,0003,050,000 đ/m²

Hạng Mục ĐVT Đơn Giá (Vnđ)
Lát cầu thang 2,600,000
Bàn Bếp Rộng <700mm md 2,900,000
Ốp Tường,Lát Sàn, Bậc Cấp 3,050,000
✅Xuất Xứ Châu Âu
✅ Nguồn Gốc Đá Nhân tạo
✅ Độ dày đá 18mm
✅ Kích thước tối đa 3.0m x 1.5m

Album Ảnh Mặt Tiền, Cột

trắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vân

Album Ảnh Cầu Thang, Tam Cấp, Lát Sàn

trắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vân

Album Bếp, Lavabo

trắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vântrắng sứ vân

Album Ảnh Thang Máy

trắng sứ vân

Hotline : 088 99 77 025