Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đá granite màu trắng

Đá Hoa Cương Trắng Vân Gỗ

2.050.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²

Đá granite màu trắng

Đá Hoa Cương Trắng Alaska

1.850.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²

Đá granite màu trắng

Đá Hoa Cương Trắng Mắt Rồng

720.000 đ/m²
650.000 đ/m²
550.000 đ/m²

Hotline : 0799 116 642