Mặt thang máy đá Hymalaya Onyx


Thông Tin Chi Tiết Của Mẫu Đá Này:

3.500.000 đ/m²
2.800.000 đ/m²
2.650.000 đ/m²
2.600.000 đ/m²
2.500.000 đ/m²
2.350.000 đ/m²
2.250.000 đ/m²
2.150.000 đ/m²
2.150.000 đ/m²
2.100.000 đ/m²
2.100.000 đ/m²
2.050.000 đ/m²
2.050.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²
1.990.000 đ/m²
1.950.000 đ/m²
1.900.000 đ/m²
1.880.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.850.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.800.000 đ/m²
1.750.000 đ/m²
1.750.000 đ/m²
1.750.000 đ/m²
1.750.000 đ/m²
1.700.000 đ/m²
1.700.000 đ/m²
1.700.000 đ/m²
1.650.000 đ/m²
1.650.000 đ/m²
1.650.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.600.000 đ/m²
1.580.000 đ/m²
1.500.000 đ/m²
1.400.000 đ/m²
1.400.000 đ/m²
1.400.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²
1.300.000 đ/m²

Đá granite màu Nâu

Đá Marble Nâu Tây Ban Nha

1.250.000 đ/m²
1.250.000 đ/m²
1.200.000 đ/m²
1.200.000 đ/m²
1.200.000 đ/m²
1.150.000 đ/m²
1.100.000 đ/m²
1.100.000 đ/m²

ĐÁ NHÂN TẠO

Đá Nhân Tạo Vàng Moca

1.100.000 đ/m²
1.100.000 đ/m²
1.050.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
1.000.000 đ/m²
990.000 đ/m²
950.000 đ/m²
950.000 đ/m²
950.000 đ/m²
880.000 đ/m²
850.000 đ/m²
850.000 đ/m²
800.000 đ/m²
750.000 đ/m²
750.000 đ/m²
500.000 đ/m²

Xem chi tiết về mẫu đá này: 

1.990.000 đ/m²

Hotline : 0799 116 642