Mặt thang máy đá Hymalaya Onyx

Thông Tin Chi Tiết Mẫu Đá Này:

10.500.000 
5.000.000 
2.800.000 
2.650.000 
2.650.000 
2.600.000 
2.400.000 
2.250.000 
2.100.000 
2.100.000 
2.050.000 
1.990.000 
1.990.000 
1.990.000 
1.990.000 
1.950.000 
1.950.000 
1.950.000 
1.900.000 
1.900.000 
1.850.000 
1.850.000 
1.850.000 
1.850.000 
1.850.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.750.000 
1.750.000 
1.750.000 
1.750.000 
1.750.000 
1.650.000 
1.650.000 
1.580.000 
1.500.000 
1.400.000 
1.350.000 
1.300.000 
1.300.000 
1.300.000 
1.300.000 

Đá granite màu Nâu

Đá Marble Nâu Tây Ban Nha

1.250.000 
1.250.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.150.000 
1.100.000 
1.100.000 

ĐÁ NHÂN TẠO

Đá Nhân Tạo Vàng Moca

1.100.000 
1.050.000 
1.000.000 
990.000 
950.000 
950.000 
900.000 
850.000 
850.000 
800.000 
500.000 

Xem chi tiết về mẫu đá này: 

1.990.000 

Hotline : 0799 116 642